top of page

תערוכות יחיד

2022 "פתח צר", גלריה עינגע, תל אביב

 

תערוכות קבוצתיות

2023 "בריחה אל המציאות", גלריה עינגע, תל אביב

2022 "המוסד האחר", הנביאים, חיפה

2021 "Mamento Vivere", גלריית צ'ונסי סטילמן באקדמיית ליים לציור, אולד ליים, קונטיקט

2021 תערוכה קבוצתית ב"Hampstead art society", גלריה פיטצרוביה, לונדון

2020 "נוף, דיוקן, טבע דומם", גלרית אוניברסיטת ברמינגהם יאנג, ירושלים

2019 "חזית קרה", גלריה עינגע, תל אביב

2018 "צבע דומם", גלריה עינגע, תל אביב

2017 תערוכה קבוצתית, גלריה ליזה גרשוני, תל אביב


הוראה

2017 - והלאה, סטודיו "התחנה", תל אביב

לימודים 

2014-2018  סטודיו "התחנה", כיתת אמן, תל אביב
 

bottom of page