אנונה מיובשת
אנונה מיובשת
תרמיל ברכיכיטון
רימונים שחורים
רימון
דטורה
דיוקן עצמי
ונוס
ללא כותרת
ללא כותרת
דטורה
דטורה